Privacy


Uw huisarts en de praktijkassistentes hebben een beroepsgeheim. Ook de waarnemend huisarts in de praktijk of de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost welke in noodgevallen uw medisch dossier zouden kunnen inzien hebben een beroepsgeheim.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u dit met uw huisarts bespreken.

privacyverklaring