Opleiding


In onze praktijk kunt u te maken krijgen met huisartsen of doktersassistentes in opleiding. Afhankelijk van de fase van hun opleiding kunnen zij al dan niet zelfstandig hun werk doen, onder eindverantwoording van de begeleider.